• Internet falas në trenat zviceranë

    • October 20, 2018 19:00

    Udhëtarët aktualisht nuk mund t’i qasen internetit falas në trenat e SBB. Kjo do të ndryshojë: Kompania hekurudhore do të zhvillojë një test të teknologjisë në vitin 2019 nën em...